Onderhoud & herstelling

Naast de wettelijke verplichting om gas- en mazoutketels te onderhouden, is het onderhoud ook heel belangrijk voor andere redenen. Het verlengt de levensduur van het toestel, de installatie en het toestel hebben een groter rendement en er is minder kans op defecten.

In Vlaanderen moeten centrale verwarmingstoestellen (vanaf 20 kW) op aardgas verplicht een tweejaarlijkse onderhoud ondergaan.

Waarom is het belangrijk om uw gasketel te laten onderhouden?

  • Het rendement van de ketel en de installatie verhogen.
  • Wettelijk in orde.
  • Indien de ketel niet wordt gereinigd ontstaat er een risico op CO-vorming omdat er steeds minder lucht kan worden aangezogen. Een verbranding zonder lucht of met te weinig lucht leidt tot CO-vorming.
  • De ketel blijft in goede conditie waardoor de levensduur wordt verlengd en u hebt minder kans op defecten.
  • Door regelmatig uw gasketel te onderhouden is er een propere verbranding en dat is goed voor het milieu!

Na de onderhoudsbeurt krijgt u van ons een wettelijk reinigings- en verbrandingsattest.

Onze techniekers beschikken over de wettelijke erkenningsnummers om deze attesten uit te schrijven (deze zijn terug te vinden bovenaan rechts op het attest).

Partners en nuttige links