Opsporen lekken

Traen Technics heeft jarenlange ervaring in het opsporen van lekken in leidingen onder druk, zoals waterleidingen en leidingen van de centrale verwarming.

Het grote voordeel aan lekopsporing door de firma Traen Technics is dat wij zowel lekken opsporen als herstellen. Dus u hoeft maar één firma te contacteren voor opsporing en herstelling! Het opsporen gebeurt via een ultrasoon opsporingsapparaat en/of een warmtecamera.

Hoe gaan we tewerk?

Waterlekken in leidingen onder druk maken een geluid dat voor het menselijk oor niet altijd hoorbaar is. Daarnaast is de temperatuur van water is verschillend aan de temperatuur van de omgeving. Deze twee aspecten gaan we gebruiken om het lek te detecteren.

Via een aquafoon wordt een akoestische detectie uitgevoerd, op deze manier kunnen we de plaats bepalen waar het lek zich ongeveer bevindt. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een infraroodcamera, die op basis van temperatuurverschil het lek zichtbaar zal maken door middel van thermografische scanning.